Image

SAM ZDECYDUJ NA JAKIE CELE MAJĄ BYĆ PRZEZNACZONE TWOJE PODATKI

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 12 kwietnia 2005 roku Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że podczas dorocznych rozliczeń z Urzędem Skarbowym każdy może wesprzeć PSPP przekazując mu – zamiast do budżetu państwa – 1.5% swojego podatku należnego za poprzedni rok podatkowy. Przekazana kwota zostaje zwrócona przez Urząd Skarbowy po rozliczeniu PIT.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości skorzystania z tej formy wsparcia finansowego Stowarzyszenia. Uzyskane tą drogą środki przeznaczamy na działalność statutową, a w szczególności na: organizowanie różnych form dokształcania pielęgniarek pediatrycznych; dofinansowanie członkom Stowarzyszenia różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

JAK PRZEKAZAĆ 1.5% PODATKU NA RZECZ POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK PEDIATRYCZNYCH?

W 2007 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące przekazywania 1.5% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego. Nowe przepisy znacznie upraszczają i ułatwiają podatnikom przekazanie 1.5% swojego podatku. Obecnie to Urząd Skarbowy zajmie się przekazaniem podatku. Podatnik musi jedynie wskazać organizację, której chce przekazać część swojego podatku.

Dla podatników wypełniających deklarację podatkową PIT-37 należy wypełnić rubryki:
124. Nazwa OPP: Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych
125. Numer KRS: 0000058290
126: Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz PSPP; wnioskowana kwota nie może przekraczać 1.5% kwoty podatku należnego (dla PIT-37 jest to rubryka 112) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Dla podatników wypełniających deklarację podatkową PIT-36 należy wypełnić rubryki:
312. Nazwa OPP: Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych
313. Numer KRS: 0000058290
314: Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz PSPP; wnioskowana kwota nie może przekraczać 1.5% kwoty podatku należnego (dla PIT-36 jest to rubryka 180) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Dla podatników wypełniających deklarację podatkową PIT-36L należy wypełnić rubryki:
108. Nazwa OPP: Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych
109. Numer KRS: 0000058290
110: Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz PSPP; wnioskowana kwota nie może przekraczać 1.5% kwoty podatku należnego (dla PIT-36L jest to rubryka 51) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Dla podatników wypełniających deklarację podatkową PIT-28 należy wypełnić rubryki:
136. Nazwa OPP: Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych
137. Numer KRS: 0000058290
138: Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz PSPP; wnioskowana kwota nie może przekraczać 1.5% kwoty podatku należnego (dla PIT-28 jest to rubryka 104) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Liczymy na przychylność Państwa jako Członka Stowarzyszenia. Wyrażamy nadzieję, że o tej możliwości poinformuje Pan/Pani swoją rodzinę oraz przyjaciół.

PODEJMUJĄC SIĘ TRUDU PRZEKAZANIA 1.5% PODATKU NA RZECZ POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK PEDIATRYCZNYCH, PRZYCZYNIAMY SIĘ DO ROZWOJU PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO ORAZ STWARZAMY SOBIE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOFINANSOWANIA PRZEZ PSPP WŁASNEGO DOKSZTAŁCANIA.