III kadencja (lata 2005 – 2008)

Oceń artykuł
(1 Głos)

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 12.04.2005 roku Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego, czyli stowarzyszenia prowadzącego działalność statutową na rzecz ogółu społeczności w zakresie promowania zachowań zdrowotnych w środowisku zamieszkania i nauczania dzieci i młodzieży oraz wzbogacenia wiedzy na temat chorób wieku dziecięcego wśród ludności miast i wsi.

W dniu 27 września 2004 roku w Lublinie odbyło się III Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych, na którym dokonano zmiany nazwy stowarzyszenia ma - Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych (PSPP) a siedziba stowarzyszenia została przeniesiona do Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie.

W wyniku głosowania prezesem PSPP została: Beata Paździor, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie

Na pierwszy zebraniu Zarządu III kadencji (lata 2005-2008) Zarząd ukonstytuował się następująco:

 • I wiceprezes – Krystyna Bernat, Wojewódzki Konsultant w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego ( woj lubelskie), St. wykładowca Zakładu Pielęgniarstwa Pediatrycznego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Lublinie
 • II Wiceprezes – Dorota Milecka, Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
 • Sekretarz – Krystyna Kiczuk, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie
 • Skarbnik – Zuzanna Podlodowska, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie

Członkowie Zarządu:

 • Amelia Ścibior, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie
 • Maryla Serafinowicz, IP – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
 • Hanna Kolasa, SP DSK – Warszawa
 • Ewa Gadomska, SZPZOZ im Bogdaniowicza w Warszawie
 • Krystyna Słotwińska, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie
 • Danuta Woźniak, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodnicząca - Marzena Danielak, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie
 • Członkowie – Małgorzata Pabis - Tadla, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie
 • Dorota Bodzak, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie
Wyświetlony 809 razy