Pierwsza edycja ogólnopolskiej akcji „OWOCON”

1 czerwca 2023 roku w Dniu Dziecka z inicjatywy Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego i Konsultantów Wojewódzkich w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Pediatrycznych odbyła się pierwsza edycja ogólnopolskiej akcji „OWOCON”. Przedsięwzięcie miało na celu promowanie wśród dzieci i rodziców zdrowego trybu życia. Przewodnimi hasłami akcji były: „Zdrowy umysł, zdrowe ciało i zabawy nie za mało” oraz „Drogi rodzicu - zamiast batona i smartfona podaj dziecku Owocona”. Kampania edukacyjna polegała na umieszczeniu w placówkach medycznych plakatu promocyjnego oraz zajęć z dziećmi zachęcającymi do zmiany stylu życiu i odżywiania. Plakaty zostały dostarczone wszystkim konsultantom wojewódzkim, którzy dystrybuowali je do placówek w swoich województwach. 1 czerwca br w szpitalach pediatrycznych i oddziałach pediatrycznych odbywały się zajęcia edukacyjne na temat zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia dzieci. Konsultanci wojewódzcy pozyskali w ramach swoich możliwości owoce i soki nie słodzone, które były rozdawane dzieciom i rodzicom.

Akcja będzie kontynuowana w latach kolejnych. Zamiarem organizatorów w przyszłym roku będzie dotarcie do większego grona odbiorców poprzez włączenie do akcji placówek edukacyjnych. Akcja spotkała się z bardzo pozytywnym obiorem wśród pracowników, dzieci i ich opiekunów.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image