Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych


PSPP skupiaja pielęgniarki pediatryczne oraz osoby zainteresowane rozwojem pielęgniarstwa w Polsce.

Głównym celem działalności jest współdziałanie w organizowaniu nowoczesnej opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego. Osiągamy to przez prowadzenie szeregu działań m.in. takich jak organizowanie konferencji, zjazdów, zebrań naukowych i innych form propagowania wiedzy fachowej. Zarząd PSPP bierze udział w kształtowaniu programów edukacji zawodowej dla pielęgniarstwa pediatrycznego.

Wiedza

Wspomagamy upowszechnianie wiedzy z zakresu pielęgniarstwa pediatrycznego

Kwalifikacje

Współdziałamy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pielęgniarek pediatrycznych

Działalność naukowa

Prowadzimy działalność naukową w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego

Etyka

Propagujemy dobre ptraktyki i wysoką etykę zawodową pielęgniarek
Image

Ogólnopolska Konferencja Naukowa PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
– NOWE WYZWANIA

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych zaprasza co roku do udziału w konferencji kierowanej do środowiska pielęgniarek pediatrycznych. Celem konferencji jest podzielenie się pielęgniarek z różnych środowisk własnym doświadczeniem, nowymi metodami leczenia i pielęgnacji, osiągnięciami naukowymi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz integracją środowiska pielęgniarek pediatrycznych.