Cele Stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych działa w oparciu o statut zatwierdzony w dniu 13 czerwiec 2017 roku, który określa że głównymi celami stowarzyszenia są:
Prowadzenie działalności naukowej w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego
Dbanie o wysoką etykę zawodową pielęgniarek
Współdziałanie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pielęgniarek pediatrycznych
Propagowanie wiedzy z zakresu pielęgniarstwa pediatrycznego
Współdziałanie w organizowaniu opieki zdrowotnej w zakresie tworzenia podstaw nowoczesnego pielęgniarstwa pediatrycznego
Image

 
Realizujemy nasze cele poprzez:

  • Organizowanie konferencji, zjazdów, zebrań naukowych i innych form propagowania wiedzy fachowej;
  • Udział członków w różnych formach edukacji zawodowej;
  • Publikowanie prac naukowych za pośrednictwem istniejących wydawnictw;
  • Uczestniczenie przedstawicieli stowarzyszenia w składach komisji egzaminacyjnych, egzaminach kwalifikacyjnych i specjalistycznych dla pielęgniarek;
  • Udział Zarządu w kształtowaniu programów edukacji zawodowej dla pielęgniarstwa pediatrycznego;
  • Współpracę ze stowarzyszeniami naukowymi, środowiskiem naukowym, instytucjami i organizacjami społecznymi oraz samorządem pielęgniarek i położnych na rzecz rozwoju nauk pielęgniarskich;
  • Organizowanie konferencji, spotkań edukacyjnych dla rodziców i dzieci o tematyce poświęconej zdrowiu;
  • Współdziałanie z organizacjami samorządowymi i organami administracji państwowej w zakresie uzyskania pomocy i wsparcia dla działań pielęgniarek pediatrycznych na rzecz dzieci;
  • Pozyskiwanie firm wspierających działania statutowe PSPP;
  • Współpracę z fundacjami i organizacjami mającymi na celu gromadzenie funduszy służących rozwojowi nauki z zakresu pielęgniarstwa pediatrycznego;