wtorek, 07 listopad 2023 14:31

„Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Wybrane zagadnienia” II wydanie

Uprzejmie informujemy, że na rynku wydawniczym ukazało się II wydanie podręcznika pt. „Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Wybrane zagadnienia” pod redakcją dr n.med. Krystyny Piskorz-Ogórek i prof. dr hab. Macieja Kaczmarskiego. To drugie wydanie podręcznika o tym samym tytule z 2014 roku, w którym zaktualizowano treści, rozszerzono zakres tematyczny i dostosowano treści do standardów kształcenia studentów pielęgniarstwa oraz programów specjalizacji dla pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego.

Postawą zaproponowanych treści tematycznych była analiza standardów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo, studiów pierwszego i drugiego stopnia pielęgniarstwa oraz doświadczenie kliniczne i dydaktyczne autorów w kształceniu studentów. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do studentów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu, pielęgniarek pracujących w oddziałach dla dzieci, w środowisku nauczania i wychowania oraz w podstawowej opiece zdrowotnej. Treści zawarte w podręczniku, zainteresują również osoby sprawujące profesjonalną opiekę nad dziećmi, np. pracowników socjalnych, psychologów, logopedów i terapeutów uczestniczących w procesie ich leczenia i terapii. W publikacji opisano postępowanie pielęgniarskie w wybranych chorobach oraz różnych zaburzeniach zdrowotnych u pacjentów pediatrycznych.

Każdy rozdział kliniczny dotyczy specyfiki chorób istotnych w pediatrii, ich epidemiologii, etiologii, objawów, diagnostyki oraz metod leczenia, a także zawiera pojęcia kliniczne związane z leczeniem. Dodatkowo w podręczniku są zawarte rozdziały dotyczące wybranych diagnoz i interwencji pielęgniarskich wg. klasyfikacji NANDA u pacjentów w wybranych chorobach wieku rozwojowego. Autorami rozdziałów są specjaliści praktycy, dydaktycy i pracownicy naukowi, zajmujący się kształceniem kadr medycznych, w tym lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i dietetycy kliniczni – łącznie ponad 60 osób.
Każdy rozdział kończy się pytaniami sprawdzającymi wiedzę zawartą w danym rozdziale. Istotną cechą publikacji jest więc jej zakres tematyczny, co decyduje o jej statusie jako podręcznika podstawowego do nauki przedmiotu „Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne”, zarówno dla studentów pielęgniarstwa, jak i w realizacji kształcenia podyplomowego.

Podręcznik można zamawiać w formie on-line na stronie wydawnictwa

Do pobrania:
Przedmowa i spis treści

 

Wyświetlony 110 razy Ostatnio aktualizowany: wtorek, 07 listopad 2023 11:37