LOGO PSPP 
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych
Przekaż 1% podatku
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE - NOWE WYZWANIA
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych
Strona główna
Cele PSSP
Przewodnik członkowski
Aktualności
Przekaż 1 % podatku
Galeria
Praca w Pediatrii
Polecane strony
Zalecenia
Pozytywna opinia PSPP
Kontakt
Materiały szkoleniowe


Partnerzy


iLCS https://www.ilcs.pl/


Strona główna

Witamy w serwisie internetowym Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych, skupiającego pielęgniarki pediatryczne oraz osoby zainteresowane rozwojem pielęgniarstwa              w Polsce! 
 


VII  Ogólnopolska Konferencja „Pielęgniarstwo Pediatryczne – Nowe Wyzwania”

 Siódmy raz w dniach 20-21 czerwca 2022 roku  po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 w Ostródzie 151 osób (pielęgniarek pediatrycznych, lekarzy, fizjoterapeutów, dietetyków)     z całej Polski wzięło udział w VII Ogólnopolskiej Konferencji „Pielęgniarstwo Pediatryczne – Nowe Wyzwania”. Organizatorami konferencji byli Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy                       w Olsztynie, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek        i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie. Kierownikiem naukowym konferencji była dr n. med. Krystyna Piskorz – Ogórek, konsultant krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego  i Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. W tym roku konferencja poświęcona była m.in. chorobom neurologicznym, opiece nad dziećmi przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi oraz opiece nad dziećmi w okresie pandemii COVID-19. Po zakończeniu pierwszego dnia wykładów odbył się Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd członków Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych. Zebrani udzielili absolutorium odchodzącemu po dwóch kadencjach Zarządowi PSPP. Delegaci wybrali nowy zarząd stowarzyszenia. Na nowego Prezesa       PSPP została wybrana   dr n. o zdr. Ewa Romankiewicz, w skład zarządu ponadto delegaci wybrali dr n. o zdr. Elżbietę Dróżdż – Kubicką (Wiceprezes Zarządu), dr n. o zdr. Dorotę Kosiorek (Sekretarz), mgr piel. Dorotę Szmyt (Skarbnik) oraz mgr. piel. Katarzynę Buczko (Członek Zarządu). Decyzją delegatów siedziba Stowarzyszenia będzie funkcjonowała w Olsztynie. Na zakończenie pierwszego dnia konferencji odbyła się uroczysta kolacja oraz bal w stylu „ Dzieci kwiaty”. Po raz kolejny konferencja była nie tylko okazją do podniesienia swojej wiedzy zawodowej, zdobycia nowych doświadczeń, lecz też służyła integracji środowiska pielęgniarek pediatrycznych z całego kraju i wymiany doświadczeń.

Do pobrania:

Prezentacja mgr V Nowak


 

 
Przekaż 1% podatku na PSSP
 

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych     04-703 Warszawa, Obiekt Hotelarski PATRON Al.Dzieci Polskich 20 p.139a. admin