Zasady opłacania składek członkowskich

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych są zobowiązani do opłacania składek członkowskich (Statut PSPP § 12). Z obowiązku opłacania składek zwolnieni są członkowie honorowi. Składki Członkowskie przeznaczane są na działalność statutową Stowarzyszenia.

Uchwałą nr 10/2016 Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PSPP z dnia 22 czrewca 2016r w Ostródzie ustalono wysokość składki członkowskiej 30 zł rocznie.

Wpłat należy dokonywać w siedzibie stowarzyszenia - do Skarbnika PSPP
lub przelewem na konto PSPP:
Bank Santander
14 1090 1753 0000 0001 2235 6999

Dokonując przelewu, prosimy pamiętać o podaniu tytułu wpłaty (np. Składka członkowska za 2007 rok) oraz imienia i nazwiska członka dokonującego opłaty – w ten sposób będą Państwo mieć pewność, że składka została przypisana właściwej osobie.

Image