Ogólnopolska Konferencja „Pielęgniarstwo Pediatryczne – Nowe Wyzwania"

Tu znajdziesz streszczenia z konferencji organizowanych oraz współorganizowanych przez PSPP. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią :)
Image
VII. Ostróda 20-21 czerwca 2022

Po raz siódmy w dniach 20- 21 czerwca 2022 roku, po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią COVID-19 w Ostródzie 151 osób w tym pielęgniarki pediatryczne, lekarze, fizjoterapeuci oraz dietetycy z całej Polski wzięło udział w VII Ogólnopolskiej Konferencji „Pielęgniarstwo Pediatryczne – Nowe Wyzwania”.
Organizatorami konferencji był Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z Siedzibą w Olsztynie. Kierownikiem naukowym konferencji była dr n. med. Krystyna Piskorz – Ogórek, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego i Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.
Konferencję otworzyła dr n. o zdr. Elżbieta Dróżdż – Kubicka, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych, która powitała wszystkich zaproszonych gości oraz uczestników konferencji. Wykład inauguracyjny pt. „Wielowymiarowość pielęgniarstwa pediatrycznego we współczesnej opiece zdrowotnej” wygłosiła dr n. med. Krystyna Piskorz – Ogórek. Pierwszą sesję prowadziła dr hab. n. med. prof. UWM Elżbietę Jarocką-Cyrte i dr n. med. Krystynę Piskorz-Ogórek. W tej sesji prelegenci przedstawili tematy związane z leczeniem i pielęgnacją pacjenta z rdzeniowym zanikiem mięśni , aspektami klinicznymi i praktycznymi profilowania metabolicznego u pacjentów z chorobami neurogenetycznymi. W dalszej kolejności poruszono zagadnienia związane problemami w opiece nad dzieckiem po amputacji kończyn, przeszczepach skóry, przebytej sepsie, wodogłowiem, plamicą Schönleina -Henocha oraz pielęgnacją pacjenta z Colodion Baby. Kolejni wykładowcy przedstawili prezentacje związane z wyzwaniami w intensywnej terapii noworodka, dietą ketogeną pacjentów z padaczką lekooporną i poszukiwaniom czynników wpływających na wykorzystanie przez pielęgniarki Evidence – Based Nursing w praktyce.
Drugą sesję prowadził prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski i lek. med. Barbara Chwała. Sesja dotyczyła zagadnień związanych z jakością życia pacjentów po zabiegach ortognatycznych, opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym z uszkodzonym układem nerwowym, rehabilitacją oddechową dzieci, współpracy lekarza i pielęgniarki w procedurze leczenia spastyczności toksyną botulinową oraz ergonomią pracy pielęgniarki. Równolegle podczas trwania konferencji odbywała się sesja plakatowa na której omawiano tematy związane z wczesnym wykrywaniem nowotworów u dzieci, problemami rodziców dzieci z chorobą nowotworową, profilaktyką i leczeniem skrzywienia kręgosłupa, stwardnieniem rozsianym, postępowaniem w niedrożności dróg oddechowych spowodowanej ciałem obcym, autonomiczną dysrefleksją jako stanem zagrożenia życia oraz przedstawiono zakażenie wirusem RSV u dzieci.
Po zakończeniu pierwszego dnia wykładów odbył się Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd członków Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych. Zebrani udzielili absolutorium odchodzącemu po dwóch kadencjach Zarządowi PSPP. Delegaci wybrali nowy zarząd stowarzyszenia. Na nowego Prezesa PSPP została wybrana dr n. o zdr. Ewa Romankiewicz, w skład zarządu ponadto delegaci wybrali dr n. o zdr. Elżbietę Dróżdż – Kubicką (Wiceprezes Zarządu), dr n. o zdr. Dorotę Kosiorek (Sekretarz), mgr piel. Dorotę Szmyt (Skarbnik) oraz mgr. piel. Katarzynę Buczko (Członek Zarządu). Decyzją delegatów siedziba Stowarzyszenia będzie funkcjonowała w Olsztynie. Na zakończenie pierwszego dnia konferencji odbyła się uroczysta kolacja w stylu „ Dzieci kwiaty”.
W drugim dniu konferencji odbyła się III sesja prowadzona przez dr o. zdr. Elżbietę Dróżdż – Kubicką dr n. o zdr. Ewę Romankiewicz, wystąpienia poświęcone były zakażeniom szpitalnym oraz problemom wynikającym z epidemii SARS CoV-2. Prelegenci omówili historię zmian standardów w epidemiologii na przestrzeni wieków, działania zespołu do spraw zakażeń szpitalnych w okresie pandemii SARS CoV-2, problemy w opiece nad dzieckiem chorym na cukrzyce w okresie pandemii oraz jaką cenę zapłacą dzieci za pandemię. Następne wystąpienia poświęcone były zespołowi pocowidoowemu PIMS u dzieci w kardiologii oraz różnicowaniu objawów PIMS. Ostatnim poruszanym tematem były szczepienia zalecane u dzieci, które są tak ważne jak szczepienia obowiązkowe. Po raz kolejny konferencja była nie tylko okazją do podniesienia swojej wiedzy zawodowej, zdobycia nowych doświadczeń, lecz też służyła integracji środowiska pielęgniarek pediatrycznych z całego kraju i wymiany doświadczeń.

Do pobrania: Prezentacja mgr V Nowak